UKNQT Logo

Cymraeg

Trosolwg o’r rhaglen

Yn Natganiad Hydref 2013, cyhoeddodd llywodraeth y DU fuddsoddiad o £270m dros bum mlynedd mewn Rhaglen Technolegau Cwantwm Cenedlaethol i symud technoleg gwantwm allan o labordai ac i mewn i’r farchnad, i hybu busnes ym Mhrydain a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i’n bywydau bob dydd.

Y weledigaeth yw creu llywodraeth, diwydiant a chymuned technoleg gwantwm academaidd cydlynol sy’n rhoi safle blaenllaw yn y byd i’r DU ym marchnadoedd technoleg gwantwm newydd, gwerth biliynau, sy’n dod i’r amlwg, ac i wella gwerth rhai o ddiwydiannau mwyaf y DU yn sylweddol.

Mae’r rhaglen yn cefnogi buddsoddi mewn ymchwil, arloesi, sgiliau ac arddangos technoleg er mwyn helpu diwydiant y DU i fasnacheiddio’r technolegau newydd hyn. I ddechrau bydd diwydiant y DU yn creu dyfeisiadau ar gyfer cymwysiadau arbenigol ym maes amddiffyn, cyfathrebu diogel, technoleg gwybodaeth ac olew a nwy, cyn esblygu i farchnadoedd defnyddwyr mwy prif ffrwd. Mae’r rhaglen yn annog hyn trwy ariannu grantiau i gwmnïau’r DU i’w helpu i nodi a datblygu defnydd, cymwysiadau a marchnadoedd ar gyfer technolegau newydd fydd yn effeithio ar eu busnes.

Bydd rhwydwaith cenedlaethol o “Hybiau” Technoleg Gwantwm yn helpu i gyflymu datblygiad y dechnoleg ac maent yn agos gysylltiedig â chyllid ar gyfer prosiectau sy’n cael eu harwain gan ddiwydiant, sy’n rhoi pwynt mynediad hawdd i gwmnïau â diddordeb yn rhyddhau potensial marchnadoedd technoleg gwantwm sy’n dod i’r amlwg.

Bydd Canolfannau Hyfforddiant Doethur mewn technoleg gwantwm yn sicrhau bod y genhedlaeth o ymchwilwyr yn y maes hwn yn cael cefnogaeth a bydd Sefydliad Mesureg Gwantwm yn y Labordy Ffisegol Cenedlaethol hefyd yn rhan o’r rhaglen. Yn ogystal, caiff y rhaglen ei gwella trwy gyd-fynd â buddsoddiadau eraill fel rhaglen Dstl ac MoD i ddatblygu arddangoswyr amseru cwantwm, llywio a dyfeisiadau delweddu disgyrchiant o fewn 3 i 5 mlynedd.

Cyflenwir Rhaglen Technolegau Cwantwm Cenedlaethol y DU gan EPSRC, Innovate UK, BIS, y Labordy Ffisegol Cenedlaethol (NPL), Pencadlys Cysylltiadau’r Llywodraeth (GCHQ), y Labordy Gwyddoniaeth Amddiffyn a Thechnoleg (Dstl) a’r Rhwydwaith Trosglwyddo Gwybodaeth (KTN).